MENU

CÂN PHÂN TÍCH - CÂN KỸ THUẬT

CÂN PHÂN TÍCH - CÂN KỸ THUẬT
Cân phân tích - Cân kỹ thuật hay còn được gọi là thiết bị kiểm tra tải trọng phòng thí nghiệm. Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành nghề. Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều trang bị cho mình thiết bị cân phù họp với nhu cầu kinh doanh mà mình đang hoạt đông.
Cân phân tích là thiết bị cân có tải trọng nhỏ đi kèm với sai số rất nhỏ: tải trọng chủ yếu của cân từ 80g đến 400g với các sai số từ 0.001g đến 0.00001g.
Cân kỹ thuật là thiết bị có tải trọng cân từ 200g đến 4000g, sai số tập trung từ 0.1g đến 0.01g.