MENU

Cách Hiệu Chuẩn Cân Bàn Điện Tử T31P- Ohaus

27-07-2018
Cách Hiệu Chuẩn Cân Bàn Ohaus
- Có 2 cách hiệu chuẩn cân điện tử T31P: hiệu chuẩn 1 bước và hiệu chuẩn tuyến tính.
- Đảm bảo khối lượng thích hợp có sẵn trước khi hiệu chuẩn cân.
- Đảm bảo cân ở vị trí cân bằng trong quá trình hiệu chuẩn.
- Cân T31P OHAUS không thể hiệu chuẩn khi chức năng LFT bật.
- Khởi động cân 5 phút trước khi bắt đầu hiệu chuẩn, để cân ổn định với nhiệt độ môi trường xung quanh.
- Để hủy quá trình hiệu chuẩn, nhấn EXIT bất kỳ trong quá trình hiệu chuẩn.
CÁCH HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ T31P OHAUS
Hiệu chuẩn SPAN có hai điểm điều chỉnh trên cân. Điểm thứ nhất là gía trị Zero khi trên cân không có trọng lượng. Điểm thứ hai đó là giá trị SPAN khi đặt khối lượng lên cân.
- Bước 1: Khi màn hình hiện SPAN, nhấn YES để bắt đầu quá trình hiệu chuẩn.
- Bước 2: Khi màn hình nhấp nháy 0 , nhấn YES để bắt đầu thiết lập quá trình lấy điểm ZERO. Màn hình sẽ hiển thị ---C---- khi thiết lập điểm ZERO.
- Bước 3: Khi màn hình nhấp nháy điểm SPAN, đặt khối lượng xác định lên cân và nhấn YES. Để tăng giảm các giá trị cần thiết, nhấn phím NO để tăng, BACK để giảm.
- Bước 4: Màn hình hiển thị ---C---nhấp nháy khi cân đang hiệu chuẩn.
Nếu quá trình hiệu chuẩn hoàn thành, cân sẽ thoát ra chế độ hiệu chuẩn và hiện giá trị thực tế. Kết thúc quá trình hiệu chuẩn cân.
 
https://www.youtube.com/watch?v=25KRTnSanvU
 
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN ĐẠI DƯƠNG
  MST: 0315091669
  Địa chỉ: 46/15B đường 61, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh,  Việt Nam
  Điện thoại: 0929.304.804
  Email: tandaiduong.kd@gmail.com
  Website: https://candientumy.com
  •